Geboorteverhaal® is onderdeel van ieder hulpverleningstraject (-9 tot 18 jaar).

De voorbereiding op de zwangerschap, de zwangerschap en geboorte verlopen niet altijd zoals je van te voren had bedacht of gehoopt. Als je zelf uit balans raakt als ouder, wanneer je vastloopt in de opvoeding aan je kind, of je merkt dat de interactie niet makkelijk verloopt, kan de oorsprong daarvan ook liggen de voorbereiding op de zwangerschap, de zwangerschap, het geboorteproces en het prille begin.

Geboorteverhaal® meenemen in een begeleidingstraject brengt een ander licht in de zoektocht die je als ouder of (beroeps) opvoeder hebt. 

Voor wie? Lees verder →

Geboorteverhaal®

Aandacht voor het geboorteverhaal en het prille begin van het leven biedt (aanstaande) ouders de mogelijkheid, om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van je kind. Je wilt graag een veilige verbinding met je kind en vertrouwen hebben in het ouderschap en de opvoeding.

Inmiddels wordt ‘het belang van de eerste 1000 dagen, breed gedragen. Dit sluit aan bij de Infant Mental Health (IMH). De IMH omvat de psychische gezondheidszorg vanaf de zwangerschap tot 6 jaar, de omgeving rondom ouder- en kind en richt zich op de ouder- kind interactie. Het is duidelijk dat leefstijl in de periode voorafgaand aan de conceptie, de tijd die we in de baarmoeder doorbrengen, het geboorteproces en het prille begin impact hebben. Het werkt door om sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Dit kan gunstig zijn, echter kunnen opvoed- en gedragsproblemen, herhalende patronen die stroef verlopen, hier hun oorsprong al hebben.

Wanneer zet je Geboorteverhaal® in?

De aanleiding kan algemeen van aard zijn en gaan over opvoed- of gedragsproblemen. Of meer specifiek, als er sprake is (geweest) van een zware zwangerschap, geboorte of een moeilijke start. Tijdens de zwangerschap kunnen er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest. Het kan gebeuren dat een (onverwachte) ingreep nodig is tijdens de bevalling, zoals een inleiding, (spoed)keizersnede, vacuüm of tangverlossing, maar ook een stuitbevalling of aangezicht geboorte en er kan ook sprake zijn van complicaties bij de moeder en/of kind. Soms wordt vergeten dat de partner ook te maken kan hebben met overweldigende emoties en zich machteloos voelen. Het kan ook zijn dat het de ouders goed gaat, maar dat de baby te vroeg geboren wordt of direct wordt weggehaald na de geboorte. Moeilijkheden kunnen zich ook pas voordoen in de kraamperiode of wanneer het ‘gewone’ (werkzame)leven weer opgepakt wordt

Het zijn ervaringen die ouder(s) en kind kunnen meemaken. Ondanks dat het er allemaal bij kan horen en een  ingreep gedaan (moet) worden in het belang van ouder- en kind, kan dit wel sporen van emotionele pijn achterlaten bij moeder, partner én kind. Dit kan doorwerken in de opvoeding en ontwikkeling van het kind, het ouderschap en de verbinding tussen ouder(s) en kind. Dit zijn bij uitstek ervaringen waar Geboorteverhaal kan worden toegepast. 

Echter is Geboorteverhaal® ook een methode om je bewust te worden van het gehele geboorteproces en hoe dit doorwerkt in het ouderschap en opvoeding. Je krijgt hierdoor onder meer inzicht in je krachtbronnen, kwaliteiten en over welke (opvoed)vaardigheden jij beschikt.  Door hier meer aandacht voor te hebben, kun je daar in je opvoeding en het ouderschap van profiteren. Als er momenten aandienden dat de balans zoek raakt, helpt het je om contact te maken met jouw natuurlijke mogelijkheden. Dit draagt (preventief) bij aan het creëren van een gunstige omgeving voor jezelf, je partner en kind(eren). 

Aanbod voor Opvoeders

“Sensitief opvoeden: wil jij je kind echt leren kennen?”

Als ouders wil je graag dat je kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Sommige omstandigheden verstoren het natuurlijke proces van verbinding. Dan kan het zinvol zijn om ondersteuning te vragen. Veelal probeer je als ouder eerst om een situatie zelf op te lossen. Toch kost dit vaak (onnodig) veel energie. Hierdoor kunnen plezier en genieten op de achtergrond raken. Opvoeden wordt dan steeds zwaarder. Dat is jammer voor zowel ouder(s) als kind. Ondersteuning kan al snel doorwerken, waardoor je merkt hoe het is om ontspannen en energiek het opvoeden en ouderschap te ervaren.

“Omdat iedere ouder het allerbeste voor zijn kind wenst”

Wil jij je kind echt leren kennen?

 • Wat heeft je kind nodig om emoties te reguleren en tot rust te komen tijdens stressvolle situaties?
 • Wil jij het gedrag van je kind leren begrijpen?
 • Weet jij weten hoe je kunt afstemmen op de behoeftes van je kind
 • Wil jij leren wat jouw kind van je vraagt in de opvoeding?
 • Ben jij benieuwd welke invloed je zwangerschap en geboorte heeft gehad op jouw kind?
 • Wil jij jezelf als ouder leren kennen en groeien door het ouderschap?

Wil je antwoord vinden voor de problemen die je ervaart in het contact met je kind?

 • Vind je het moeilijk als je kind heftige emoties toont?
 • Ben jij uitgeblust, omdat je kind onophoudelijk huilt of niet goed eet?
 • Ben je aan het eind van de dag te moe om de dag fijn af te ronden?
 • Raak je gefrustreerd wanneer je merkt dat het niet lekker loopt tussen jou en je kind?
 • Ben je het vertrouwen in jezelf als opvoeder soms kwijt of is het plezier naar de achtergrond verdwenen?
 • Zijn jullie geconfronteerd met gebeurtenissen die impact hebben, waardoor je of jullie emotioneel uit balans zijn geraakt?

Wat jij als ouder(s) investeert!

Tijdens de begeleiding is het belangrijk om je als ouder open te stellen en nieuwsgierig te zijn. Het vraagt van je om naast de problemen in contact met je kind ook te durven onderzoeken waar het jou raakt. Als je ‘samen op weg’ gaat, openen zich nieuwe poorten.

Mogelijkheden voor opvoeders

Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleiding. Wil je onderzoeken wat Geboorteverhaal® voor jou kan betekenen? Dit kunnen we samen bespreken in een vrijblijvend en kosteloos telefonisch gesprek. Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar onderstaand telefoonnummer. 

bellen →

Hulpverleners

Kwaliteitsbevordering door integratie Geboorteverhaal®

Ons leven begint niet pas bij de geboorte, maar al vanaf het verlangen naar een kind. Vanuit meer dan 30 jaar (wetenschappelijk) onderzoek en de nieuwste inzichten onder meer in de neurowetenschap, epigenetica en kwantumfysica, blijkt dat baby’s gedurende de periode in de baarmoeder erg gevoelig zijn. Dit geldt niet alleen primair voor de emotionele, fysieke en mentale ervaringen van de moeder, maar tevens van de partner en de omgevingsinvloeden waaraan de ouder(s) worden blootgesteld. Ervaringen die zijn opgedaan in de baarmoeder, rondom de geboorte en tijdens het prille begin hebben dus invloed op ons sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Zij vormen als het ware een blauwdruk voor het leven. Het is een waardevolle aanvulling om het geboorteproces te integreren in ieder hulpverleningstraject.

Ontbrekende schakel in een hulpverleningstraject

Als professional is het een must om je bewust te zijn van deze informatie. Onvoldoende aandacht voor invloed van de pre- en perinatale periode kan een ontbrekende schakel zijn in de hulpverlening aan ouder en kind. Indien deze periode meegenomen wordt als onderdeel in de begeleiding kunnen hulpverleningstrajecten beter worden afgestemd op de hulpvraag. Begeleiding kan daardoor korter, gerichter en/of de verwijzing sneller en zorgvuldiger.

Mogelijkheden

Lesmodule 3PiT® training, waarbij Geboorteverhaal® een onderdeel vormt. 

Deze training bestaat uit 6 dagdelen voor professionals die werken met (aanstaande)ouders en kinderen tot 18 jaar.

Lezing: Wat is jouw Geboorteverhaal®? 

 • ‘Wat is de invloed van het geboorteproces op onze ontwikkeling?’  

Deze lezing wordt op aanvraag op locatie verzorgd.

Coaching 

De coaching richt zich op het integreren van Geboorterverhaal® in de huidige werkwijze die je hebt als coach, counselor, therapeut of trainer.

Supervisie is onderdeel van bovenstaande module 3PiT® training, maar kan ook los worden aangeboden op locatie.

Voor Wie? Lees verder →

Babytherapie

Begeleiding bij baby’s kan ingezet worden zijn wanneer je ontdekt dat je baby niet lekker in zijn vel zit. Als je merkt dat je alles al geprobeerd hebt en het lukt je niet voldoende om je baby te troosten en het blijft onverklaarbaar huilen. Het kan ook zijn dat je baby midden in de nacht wakker wordt en hard begint te huilen of onrustig is tijdens de voeding. Als ouder kan je daardoor zelf ook oververmoeid raken en in een vicieuze cirkel terecht komen. Dan kan babytherapie uitkomst bieden, omdat ik getraind ben om te achterhalen wat het gedrag en het (geboorte)verhaal te vertellen heeft.

De begeleiding sluit ook aan bij de intuïtie van de ouders. Vaak weten zij zelf ook goed wat er aan de hand is, echter lukt het hen niet om de juiste oplossing te vinden.

Signalen:

 • Veel, hard of intens huilen
 • overstrekken of verstijven
 • moeite hebben met drinken of eten
 • onrustig zijn
 • snel overprikkeld zijn
 • schrikken van harde geluiden
 • moeite hebben met aanraking
 • alleen tot rust komen als je baby gedragen wordt
 • niet goed in slaap kunnen vallen
 • veel spugen (reflux)
 • moeite hebben met oogcontact of vaak wegdraaien

Begeleiding bij baby’s kan zeer behulpzaam zijn als er veel stress is geweest tijdens de zwangerschap. Als de baby een moeilijke geboorte heeft gehad. Na een traumatische bevalling of na een peripartum depressie.

Het eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie.

Preventie

Kennis over pre- en perinataal periode wint in toenemende mate terrein in de sector Zorg & Welzijn. De wetenschap heeft al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar de betekenis van het pre- en perinatale leven op onze ontwikkeling. Het goede nieuws is, dat we hierop al invloed hebben voor de conceptie. Tegelijkertijd maakt het ons verantwoordelijk!
Vroegtijdig zorg dragen voor gunstige omstandigheden voorafgaand aan de zwangerschap is een belangrijke stap in ouderschap en opvoeding. Ook kunnen (opvoed)problemen door aandacht te geven aan preventie voorkomen worden. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan de band tussen ouder en kind: de hechting.

“Iedere ouder heeft het recht om te weten dat het creëren van de juiste omstandigheden, gedurende de zwangerschap, tijdens de geboorte en het prille begin van onschatbare waarde is”

Actieve bijdrage

Het is belangrijk dat hulpverlenende instanties aanstaande ouders vroegtijdig informeren over de het pre- en perinatale periode. Juiste informatie maakt ouders bewust van de invloed die zij kunnen hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van hun opgroeiende kind. Dit geeft ouders vertrouwen. Ouders worden gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van hun opgroeiende kind.

Wat levert het op?

Aandacht voor preventie leidt tot bewust en sensitief ouderschap. Problemen kunnen vroegtijdig gesignaleerd en/of zelfs voorkomen worden als er bewustzijn is op vroege signalen die de ontwikkeling ongunstig kunnen beïnvloeden. Indien ouders snel geholpen worden, heeft dit een gunstige werking op de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van de band tussen ouder en kind.

Inzet preventie vanuit Geboorteverhaal

Geboorteverhaal richt zich op de begeleiding van het (ongeboren) kind. Het heeft als doel bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van het kind, dus ook de wereldburger in wording en de toekomst!

Geschenk van Geboorteverhaal als bijdrage aan de ontwikkeling van het kind

Geboorteverhaal verzorgt vier keer per jaar belangeloos een lezing aan (hulpverlenende) instanties of organisaties.

Bianca Goes

Inmiddels werk ik ruim 25 jaar met veel enthousiasme en met hart en ziel in de (jeugd)hulpverlening. In 2009 nam ik de stap om mijn hart te volgen en zelfstandig te gaan werken. Het verlangen om ‘het geboorteverhaal’ en de ervaring over het de zwangerschap en het geboorteproces meer ruimte te geven in mijn werk, ontstond in 2002. Toen is het zaadje geplant! Dit wilde ik integreren in de begeleiding en behandeling aan ouder(s) en kind. Maar hoe? Ik volgde mijn intuïtie. Dit bracht mij in 2006 bij een opleiding waar ik in aanraking kwam met -de invloed van- de pre- en perinatale psychologie op je ontwikkeling. Dit gaf mij de motivatie om nog meer kennis en ervaring op te doen. Dit heeft ertoe geleid dat ik 2014 mijn afstudeerscriptie voltooide met de hoofdvraag: “Wat is de toegevoegde waarde van de pre- en perinatale psychologie voor het psychosociaal werkveld”, met de titel: “Wat is jouw geboorteverhaal?” Hierdoor ontwikkelde ik een methode die in de praktijk goed werkt. Tevens lijkt het een onmisbare schakel als je met een systemische blik kijkt en werkt vanuit een holistische benadering. Vanuit die ervaring ben ik Geboorteverhaal® gestart. De realiteit echter, dat het in die tijd nog behoorlijk pionieren was. Toch groeide ‘mondjes maat’ de belangstelling, mede dankzij de wetenschap die interessante resultaten presenteerde. De onderzoeken over de eerste 1000 dagen en de Infant Mental Health brachten onder meer een ander licht op de de effecten van leefstijl, zwangerschap en geboorte op de ontwikkeling en het welbevinden van een kind. Ook werd duidelijk hoe dit in sommige situaties kan doorwerken in de interactie tussen ouder- en kind. Reden genoeg om met ‘Geboorteverhaal’ deze kennis en kunde te verspreiden en ouder(s)- en kind hiermee te kunnen begeleiden.

 

Lees meer over mij →

Contact

Bianca Goes

Telefoonnummer: 06 39466927

Web: geboorteverhaal.nl

logo geboorteverhaal