BG-bollen3

Voor wie:

Therapeuten, (Kinder)coaches of hulpverleners in de complementaire hulpverlening, die werken vanuit een holistische mensbeeld en bereid zijn om een hulpvraag systemisch te benaderen.

Wat levert het op:

 • Door integratie van de geboorte psychologie tijdens het werken met ouder(s) en kind wordt de begeleiding verdiept. Hierdoor sluit het aanbod beter aan bij de hulpvrager.
 • Het leert je een onderzoekende houding aan te nemen.
 • Het geeft inzicht in hoe belastende en herhalende patronen doorwerken in de relatie van de cliënt met zichzelf en met de ander.
 • Naast dat je leert deze kennis te integreren in jouw huidige werkwijze, draagt deze kennis bij tot een hoger doel: kennis over de pre- en perinatale periode onder de  aandacht te brengen bij (toekomstige) ouders en collega’s. Deze informatie helpt het (ongeboren) kind verder. Voor nu en voor de volgende generaties.

 

Module 3PiT® ‘Pre- en perinatale integratieve training’.

De module:

 • Je leert hoe je de kennis over de pre- en perinatale psychologie toepast in je werk.
 • Je leert een Geboorteverhaal uit te werken en relevante informatie te verkrijgen voor de hulpvragen en je begeleiding hierop af te stemmen.
 • Je krijgt handvatten om vanuit deze kennis problemen tussen opvoeder en kind sneller zichtbaar te maken, omdat het een ander licht werpt op problematieken.
 • Het brengt verandering op gang.
 • Integratie van de pre- en perinatale psychologie bevordert de kwaliteit van de (hechtings)relatie tussen opvoeder(s) en kind. Het draagt bij aan een gezonde groei en ontwikkeling van het kind.
 • Je leert hoe de hulpvragers tijdens de begeleiding zelf inzicht en antwoorden krijgen. Omdat je ze leert met andere ogen te kijken naar de situatie. Hierdoor kan acceptatie ontstaan en pijnlijke ervaringen worden losgelaten.
 • Tijdens intervisie leer je een onvoorwaardelijk houding te ontwikkelen ten opzichte van deze kwetsbare informatie. Je bent zelf onderdeel van de hulpverlening.
 • Ethisch handelen komt ook aanbod.

Een waardevolle bijkomstigheid:

De hulpverlening kan via deze weg van korte duur zijn. Het leert ouder(s) zelf verder te komen in het dagelijks leven in de begeleiding van het kind en niet afhankelijk te worden van hulpverlening. Ook is deze aanvulling van je kennis een verrijking in je werk.

Ontstaan 3PiT®

Deze werkwijze is natuurlijk gegroeid. Door studie, werk- en levenservaringen, persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord en door een diep verlangen in het doorgronden van het ontstaan en de ontwikkeling van de mens.