Geboorteverhaal

Meer aandacht voor het prille begin van het leven geeft de mogelijkheid snel bij te sturen. De periode voorafgaand aan de conceptie, de tijd die we in de baarmoeder doorbrengen en het moment van geboorte en het prille begin hebben een grote invloed op ons sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Gedragsproblemen, disfunctionele en herhalende patronen kunnen hier hun oorsprong al hebben.

Een moeder die een moeilijke zwangerschap of geboorte heeft ervaren, een kindje dat om welke reden dan ook direct is weggehaald, een vroeggeboorte of onverwachte ingrepen zoals een keizersnede, vacuümverlossing, tangverlossing of inleiding. Dit zijn voorbeelden waarin er sporen van emotionele pijn achter kunnen blijven bij moeder én kind. Dit kan doorwerken in de ontwikkeling en de relaties. Dit is waar Geboorteverhaal kan worden toegepast.

Wat is het geboorteverhaal?

Geboorteverhaal richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de relatie tussen ouders en kind, vanaf (de voorbereiding op) de conceptie in de ruimste zin. Wanneer we de kennis over het pre-en perinatale leven meenemen in het benaderen van problemen en uitdagingen in het hier en nu, kunnen we hulpverlening veel effectiever inzetten. Geboorteverhaal is een startpunt, een benaderingswijze voor: ondersteuning, begeleiding en/of behandeling van kind en ouders. Het heeft als het ware een kernfunctie.

Waarom het geboorteverhaal?

De voorbereiding op de zwangerschap, de zwangerschap en geboorte verlopen niet altijd zoals je van te voren bedacht of gehoopt had. Momenten waarop mensen vastlopen in het leven hebben bewust of onbewust verband met de periode van zwangerschap en geboorte.

Dit meegenomen biedt Geboorteverhaal een sleutel in het oplossen van het hier en nu.

Voor wie? Lees verder →

Opvoeders

“Sensitief opvoeden: wil jij je kind echt leren kennen?”

Als ouders wil je graag dat je kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Sommige omstandigheden verstoren het natuurlijke proces van verbinding. Dan kan het zinvol zijn om ondersteuning te vragen. Veelal probeer je als ouder eerst om een situatie zelf op te lossen. Toch kost dit vaak (onnodig) veel energie. Hierdoor kunnen plezier en genieten op de achtergrond raken. Opvoeden wordt dan steeds zwaarder. Dat is jammer voor zowel ouder(s) als kind. Een beetje begeleiding kan al snel veel betekenen om weer vreugde bij het opvoeden te ervaren.

“Omdat iedere ouder het allerbeste voor zijn kind wenst”

Wil jij je kind echt leren kennen?

 • Wat heeft je kindje nodig om tot rust te komen tijdens stressvolle situaties?
 • Wil jij de non verbale taal van je kind leren te begrijpen?
 • Weet jij af te stemmen op de behoeftes van je kind?
 • Ben jij benieuwd welke invloed de zwangerschap en geboorte heeft gehad op jouw kind?
 • Wil jij jezelf als ouder leren kennen?

Wil je een oplossing voor de problemen in het contact met je kind?

 • Vind je het moeilijk als je kind heftige emoties toont?
 • Ben je aan het eind van de dag te moe om de dag fijn af te ronden?
 • Raak je gefrustreerd wanneer je merkt dat het niet lekker loopt tussen jou en je kind?
 • Zijn jullie geconfronteerd met gebeurtenissen die impact hebben, waardoor je of jullie emotioneel uit balans zijn geraakt?

Wat jij als ouder(s) investeert?

Tijdens de begeleiding is het belangrijk om als ouder gemotiveerd te zijn en je open te stellen. Het vraagt om naast de problemen in contact met je kind ook te durven onderzoeken waar het jou raakt.

Mogelijkheden voor opvoeders

Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleiding. Wil je onderzoeken wat Geboorteverhaal voor jou kan betekenen? Dit kunnen we samen bespreken in een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in de praktijk of via Skype. Voor het maken van een afspraak kun je bellen →

Hulpverleners

Kwaliteitsbevordering door integratie pre- en perinatale psychologie 

Birth Psychology (definitie) explores our earliest development from conception through early infancy and the profound influence of this primary period across the lifespan. This Holistic, leading-edge discipline focuses on the body-mind-spirit connection from the beginning of life.

Ons leven begint bij de conceptie en voor veel mensen al bij het verlangen naar een kind. Vanuit meer dan 30 jaar (wetenschappelijk) onderzoek blijkt dat baby’s gedurende de periode in de baarmoeder erg gevoelig zijn voor de buitenwereld. Ervaringen opgedaan in de baarmoeder, rondom de geboorte en tijdens het prille begin hebben invloed op ons sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Zij vormen een blauwdruk voor het leven.

Ontbrekende schakel in de hulpverlening

Als professional is het een must om je bewust te zijn van deze informatie. Onvoldoende aandacht voor de pre- en perinatale periode kan een cruciale ontbrekende schakel zijn in de hulpverlening aan ouder en kind. Indien deze periode meegenomen wordt als onderdeel in de begeleiding kunnen hulpverleningstrajecten beter worden afgestemd op de hulpvraag. Begeleiding wordt korter van duur en verwijzing zorgvuldiger.

Mogelijkheden

De kennis over pre- en perinatale psychologie vanuit Geboorteverhaal wordt gedeeld als lesmodule met de naam 3PiT ‘pre- en perinatale integratieve training’. Dit is een training van 6 dagdelen voor therapeuten.

Daarnaast biedt Geboorteverhaal:

 • Lezing Pre-en perinataal bewustzijn
  ‘Wat is de invloed hiervan op onze ontwikkeling?’ een lezing op aanvraag op een locatie in Nederland.

Supervisie

Supervisie richt zich op het bevorderen van het leerproces als professional. Het accent ligt in deze module op het leren, inspireren en stimuleren van elkaar. Tegelijkertijd verdiept het jouw eigen proces. Supervisie is inbegrepen in de bovenstaande module maar kan ook los worden aangeboden op locatie.

Voor Wie? Lees verder →

Baby’s

Begeleiding bij baby’s kan zinvol zijn wanneer je ontdekt dat je baby niet lekker in zijn vel zit.

Signalen:

 • Veel, hard of intens huilen
 • overstrekken of verstijven
 • moeite hebben met drinken of eten
 • onrustig zijn
 • snel overprikkeld zijn
 • schrikken van harde geluiden
 • moeite hebben met aanraking
 • alleen tot rust komen als je baby gedragen wordt
 • niet goed in slaap kunnen vallen
 • moeite hebben met oogcontact

Begeleiding bij baby’s kan ook behulpzaam zijn als er veel stress is geweest tijdens de zwangerschap. Als de baby een moeilijke geboorte heeft gehad. Na een traumatische bevalling of na een peripartum depressie.

Het eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie.

Preventie

Kennis over pre- en perinataal bewustzijn wint in toenemende mate terrein in de sector Zorg & Welzijn. De wetenschap heeft al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar de betekenis van het pre- en perinatale leven op onze ontwikkeling. Het goede nieuws is, dat we hierop al invloed hebben voor de conceptie. Tegelijkertijd maakt het ons verantwoordelijk!
Vroegtijdig zorgdragen voor gunstige omstandigheden voorafgaand aan de zwangerschap is een belangrijke stap in de opvoeding. Ook kunnen (opvoed)problemen door aandacht te geven aan preventie voorkomen worden. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan de band tussen ouder en kind.

“Iedere ouder heeft het recht om te weten dat het creëren van de juiste omstandigheden, gedurende de zwangerschap, tijdens de geboorte en het prille begin van onschatbare waarde is”

Actieve bijdrage

Het is belangrijk dat hulpverlenende instanties aanstaande ouders vroegtijdig informeren over het pre- en perinatale bewustzijn. Juiste informatie maakt ouders bewust van de invloed die zij hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van hun opgroeiende kind. Dit geeft ouders vertrouwen. Ouders worden gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van hun opgroeiende kind.

Wat levert het op

Aandacht voor preventie leidt tot bewust en sensitief ouderschap. Problemen kunnen vroegtijdig gesignaleerd en/of zelfs voorkomen worden als er bewustzijn is op vroege signalen die de ontwikkeling ongunstig kunnen beïnvloeden. Indien ouders snel geholpen worden, heeft dit een gunstige werking op de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van de band tussen ouder en kind.

Inzet preventie door Geboorteverhaal

Geboorteverhaal richt zich hoofdzakelijk op het (ongeboren) kind. Het heeft als doel bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van het kind en dus ook de wereldburger in wording.

Aanbod

Geboorteverhaal verzorgt vier keer per jaar belangeloos een lezing aan (hulpverlenende) instanties of organisaties.

Bianca

“Met Geboorteverhaal draag ik met hart en ziel bij aan het welbevinden van de mens, want ik geloof dat het zaadje van duurzaamheid geplant wordt bij conceptie”

Inmiddels werk ik ruim 20 jaar met hart, ziel en veel enthousiasme in de hulpverlening, waarvan 9 jaar zelfstandig. Inmiddels verdiep ik me al 11 jaar in de kennis over het pre- en perinataal bewustzijn.

Visie:

Het ontwikkelen van een band met je kind, start al veel eerder dan bij de geboorte. Ouders kunnen zich voorbereiden op die band. De kwaliteit van de verbinding bevorderen tijdens de zwangerschap, draagt bij aan een positief contact tussen ouder(s) en kind. Deze verbinding vormt de basis voor het opbouwen van een veilige band, ook wel hechting genoemd. Een goede hechting versterkt het basisvertrouwen, waardoor een kind zich veerkrachtig kan ontwikkelen en de wereld verkennen.

“Liefde is dé brandstof bij groei en herstel”

Missie:

 • Coaches en (Kinder)therapeuten bekend maken wat de waarde is van de invloed die conceptie, zwangerschap en geboorte heeft op de ontwikkeling van een kind, een onmisbare schakel in het systemisch benaderingswijze in het bijzonder en in de ontwikkeling van de mens.
 • Het belang van de emotionele verbinding met het (ongeboren) kind onder de aandacht brengen, omdat het een sleutel is voor het opbouwen van de relatie tussen ouders en kind. Dit bewustzijn helpt ieder kind vooruit.
 • Ouders en (aanstaande) opvoeder middels training en begeleiding te inspireren in de taak van opvoeders waar zij voor staan, want kinderen grootbrengen in deze tijd, vergt tijd, energie, echter en kan soms ook zwaar voelen. Tegelijkertijd is het een periode waar je als ouders in mee kan groeien en een groot geschenk is; een bijzondere periode in het leven.
 • Lees meer over mij →

Contact

Kennermerstraatweg 464
1851 NG Heiloo
Telefoonnummer: 06 39466927

E-mail: info@geboorteverhaal.nl
Web: geboorteverhaal.nl

logo geboorteverhaal