Geboorteverhaal

Aandacht voor het ‘Geboorteverhaal’ en het prille begin van het leven biedt (aanstaande) ouders en kind de mogelijkheid tot het opbouwen van een veilige verbinding. Dit draagt positief bij aan de ontwikkeling van zowel de ouder als kind èn indien nodig de kans om snel bij te sturen. Deze kennis wordt inmiddels breed gedragen door ‘het belang van de eerste 1000 dagen’ en sluit aan bij de Infant Mental Health (IMH). IMH gaat over de psychische gezondheidszorg van – 9 maanden tot 6 jaar, diens omgeving en heeft oog voor de ouder- kindrelatie. De periode voorafgaand aan de conceptie, de tijd die we in de baarmoeder doorbrengen en het moment van geboorte en het prille begin, heeft een grote invloed op ons sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Dit kan gunstig zijn, echter kunnen gedragsproblemen, disfunctionele en herhalende patronen hier hun oorsprong al hebben.

Een moeder die een moeilijke zwangerschap of geboorte heeft gehad, een kindje dat om welke reden dan ook direct is weggehaald na de geboorte, een vroeggeboorte of onverwachte ingrepen zoals een keizersnede, vacuümverlossing, tangverlossing of inleiding zijn soms nodig Dit zijn tevens gebeurtenissen waarin er sporen van emotionele pijn achter kunnen blijven bij moeder, vader én kind. Dit kan doorwerken in de ontwikkeling en de relaties. Dit is waar Geboorteverhaal kan worden toegepast.

Wat is het geboorteverhaal?

Geboorteverhaal is een holistische methode (ontwikkeld in 2014) die zich richt op het bevorderen van de verbinding en de kwaliteit van de ouder- kind interactie, vanaf (de voorbereiding op) de conceptie in de ruimste zin. Wanneer je de kennis over het pre-en perinatale leven meeneemt in het benaderen van opvoed vragen, gedragsproblemen en andere uitdagingen in het ouderschap, kan je de hulpverlening veel effectiever inzetten. Geboorteverhaal is een startpunt, waar elk hulpverleningstraject baad bij heeft!

Waarom Geboorteverhaal?

De voorbereiding op de zwangerschap, de zwangerschap en geboorte verlopen niet altijd zoals je van te voren bedacht of gehoopt had. Momenten waarop je  vastloopt in het leven kan bewust of onbewust ook verband hebben met de periode van zwangerschap, geboorte en het prille begin.

Geboorteverhaal meenemen in een begeleidingstraject biedt een sleutel in het oplossen van problemen in het hier en nu en voor de toekomst. 

Voor wie? Lees verder →

Aanbod voor Opvoeders

“Sensitief opvoeden: wil jij je kind echt leren kennen?”

Als ouders wil je graag dat je kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Sommige omstandigheden verstoren het natuurlijke proces van verbinding. Dan kan het zinvol zijn om ondersteuning te vragen. Veelal probeer je als ouder eerst om een situatie zelf op te lossen. Toch kost dit vaak (onnodig) veel energie. Hierdoor kunnen plezier en genieten op de achtergrond raken. Opvoeden wordt dan steeds zwaarder. Dat is jammer voor zowel ouder(s) als kind. Ondersteuning kan al snel doorwerken en betekenen om ontspannen en energiek het opvoeden en ouderschap te ervaren.

“Omdat iedere ouder het allerbeste voor zijn kind wenst”

Wil jij je kind echt leren kennen?

 • Wat heeft je kindje nodig om emoties te reguleren en tot rust te komen tijdens stressvolle situaties?
 • Wil jij de non verbale taal van je kind leren te begrijpen?
 • Weet jij af te stemmen op de behoeftes van je kind?
 • Ben jij benieuwd welke invloed je zwangerschap en geboorte heeft gehad op jouw kind?
 • Wil jij jezelf als ouder leren kennen en groeien door het ouderschap?

Wil je een oplossing voor de problemen in het contact met je kind?

 • Vind je het moeilijk als je kind heftige emoties toont?
 • Ben jij uitgeblust, omdat je kind onophoudelijk huilt of niet goed eet?
 • Ben je aan het eind van de dag te moe om de dag fijn af te ronden?
 • Raak je gefrustreerd wanneer je merkt dat het niet lekker loopt tussen jou en je kind?
 • Zijn jullie geconfronteerd met gebeurtenissen die impact hebben, waardoor je of jullie emotioneel uit balans zijn geraakt?

Wat jij als ouder(s) investeert?

Tijdens de begeleiding is het belangrijk om als ouder gemotiveerd te zijn en je open te stellen. Het vraagt om naast de problemen in contact met je kind ook te durven onderzoeken waar het jou raakt. Door er ‘samen’ van te maken, is het beter te dragen.

Mogelijkheden voor opvoeders

Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleiding. Wil je onderzoeken wat Geboorteverhaal voor jou kan betekenen? Dit kunnen we samen bespreken in een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in de praktijk of via Skype. Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar onderstaand telefoonnummer. 

bellen →

Hulpverleners

Kwaliteitsbevordering door integratie van de infant mental health.

Infant Mental Health (IMH) is de psychische gezondheidszorg van – 9 maanden tot 6 jaar, diens omgeving en in het bijzonder oog voor de ouder- kindrelatie.

Ons leven begint bij de conceptie en voor veel mensen al bij het verlangen naar een kind. Vanuit meer dan 30 jaar (wetenschappelijk) onderzoek blijkt dat baby’s gedurende de periode in de baarmoeder erg gevoelig zijn voor de buitenwereld. Ervaringen opgedaan in de baarmoeder, rondom de geboorte en tijdens het prille begin hebben invloed op ons sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Zij vormen een blauwdruk voor het leven.

Ontbrekende schakel in de hulpverlening

Als professional is het een must om je bewust te zijn van deze informatie. Onvoldoende aandacht voor de pre- en perinatale periode kan een cruciale ontbrekende schakel zijn in de hulpverlening aan ouder en kind. Indien deze periode meegenomen wordt als onderdeel in de begeleiding kunnen hulpverleningstrajecten beter worden afgestemd op de hulpvraag. Begeleiding kan daardoor korter, gerichter en/of de verwijzing zorgvuldiger.

Mogelijkheden

De kennis over deze cruciale periode zal Geboorteverhaal onderdeel zijn van de lesmodule 3PiT ‘pre- en perinatale integratieve training’. Dit is een training van 6 dagdelen voor professionals die werken met deze jonge

Daarnaast biedt Geboorteverhaal:

 • Lezing: ‘Wat is de invloed van de  pre- en perinatale periode op onze ontwikkeling?’  

Deze lezing wordt op aanvraag op locatie verzorgd.

Supervisie

Supervisie richt zich op het bevorderen van het leerproces als professional. Het accent ligt in deze module op het leren, inspireren en stimuleren van elkaar. Tegelijkertijd verdiept het jouw persoonlijke proces. Supervisie is inbegrepen in de bovenstaande module maar kan ook los worden aangeboden op locatie.

Voor Wie? Lees verder →

Babytherapie

Begeleiding bij baby’s kan ingezet worden zijn wanneer je ontdekt dat je baby niet lekker in zijn vel zit. Als je merkt dat je alles al geprobeerd hebt en het lukt je niet voldoende om je baby te troosten en het blijft onverklaarbaar huilen. Het kan ook zijn dat je baby midden in de nacht wakker wordt en hard begint te huilen of onrustig is tijdens de voeding. Als ouder kan je daardoor zelf ook oververmoeid raken en in een vicieuze cirkel terecht komen. Dan kan babytherapie uitkomst bieden, omdat ik getraind ben om te achterhalen wat het gedrag en het (geboorte)verhaal te vertellen heeft.

De begeleiding sluit ook aan bij de intuïtie van de ouders. Vaak weten zij zelf ook goed wat er aan de hand is, echter lukt het hen niet om de juiste oplossing te vinden.

Signalen:

 • Veel, hard of intens huilen
 • overstrekken of verstijven
 • moeite hebben met drinken of eten
 • onrustig zijn
 • snel overprikkeld zijn
 • schrikken van harde geluiden
 • moeite hebben met aanraking
 • alleen tot rust komen als je baby gedragen wordt
 • niet goed in slaap kunnen vallen
 • veel spugen (reflux)
 • moeite hebben met oogcontact of vaak wegdraaien

Begeleiding bij baby’s kan zeer behulpzaam zijn als er veel stress is geweest tijdens de zwangerschap. Als de baby een moeilijke geboorte heeft gehad. Na een traumatische bevalling of na een peripartum depressie.

Het eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie.

Preventie

Kennis over pre- en perinataal periode wint in toenemende mate terrein in de sector Zorg & Welzijn. De wetenschap heeft al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar de betekenis van het pre- en perinatale leven op onze ontwikkeling. Het goede nieuws is, dat we hierop al invloed hebben voor de conceptie. Tegelijkertijd maakt het ons verantwoordelijk!
Vroegtijdig zorg dragen voor gunstige omstandigheden voorafgaand aan de zwangerschap is een belangrijke stap in ouderschap en opvoeding. Ook kunnen (opvoed)problemen door aandacht te geven aan preventie voorkomen worden. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan de band tussen ouder en kind: de hechting.

“Iedere ouder heeft het recht om te weten dat het creëren van de juiste omstandigheden, gedurende de zwangerschap, tijdens de geboorte en het prille begin van onschatbare waarde is”

Actieve bijdrage

Het is belangrijk dat hulpverlenende instanties aanstaande ouders vroegtijdig informeren over de het pre- en perinatale periode. Juiste informatie maakt ouders bewust van de invloed die zij kunnen hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van hun opgroeiende kind. Dit geeft ouders vertrouwen. Ouders worden gemotiveerd een actieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van hun opgroeiende kind.

Wat levert het op?

Aandacht voor preventie leidt tot bewust en sensitief ouderschap. Problemen kunnen vroegtijdig gesignaleerd en/of zelfs voorkomen worden als er bewustzijn is op vroege signalen die de ontwikkeling ongunstig kunnen beïnvloeden. Indien ouders snel geholpen worden, heeft dit een gunstige werking op de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van de band tussen ouder en kind.

Inzet preventie vanuit Geboorteverhaal

Geboorteverhaal richt zich op de begeleiding van het (ongeboren) kind. Het heeft als doel bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van het kind, dus ook de wereldburger in wording en de toekomst!

Geschenk van Geboorteverhaal als bijdrage aan de ontwikkeling van het kind

Geboorteverhaal verzorgt vier keer per jaar belangeloos een lezing aan (hulpverlenende) instanties of organisaties.

Bianca

“Met Geboorteverhaal draag ik met hart en ziel bij aan het welbevinden van de mens, want ik geloof dat het zaadje van duurzaamheid geplant wordt bij conceptie”

Inmiddels werk ik ruim 20 jaar met hart, ziel en veel enthousiasme in de (jeugd)hulpverlening en sinds 2009 als zelfstandig professional. Inmiddels ik al vanaf 2006 ervaring opgedaan en me verdiept in de kennis van de  pre- en perinatale periode; de Infant Mental Health.

Visie:

Het ontwikkelen van een band met je kind, start al veel eerder dan bij de geboorte. Ouders kunnen zich voorbereiden op die band. De kwaliteit van de verbinding bevorderen tijdens de zwangerschap, draagt bij aan een positief contact tussen ouder(s) en kind. Deze verbinding vormt de basis voor het opbouwen van een veilige band, ook wel hechting genoemd. Een goede hechting versterkt het basisvertrouwen, waardoor een kind zich veerkrachtig kan ontwikkelen en de wereld verkennen. Aandacht voor de pre- en perinatale periode is essentieel in de begeleiding aan het jonge kind en gezin! Het unieke geboorteverhaal van ieder kind verdient liefde en aandacht. Het versterkt de hechting tussen ouder en kind.     

“Liefde is dé brandstof bij groei en herstel”

 

Missie:

 • Professionals, (Kinder)therapeuten bekend maken over de waarde van de invloed die conceptie, zwangerschap en geboorte heeft op de ontwikkeling van een kind. Een onmisbare schakel bij een systemisch en holistische benaderingswijze.
 • Het belang van de emotionele verbinding met het (ongeboren) kind onder de aandacht brengen en hoe omgevingsfactoren kunnen bijdragen, omdat het een sleutel is voor het opbouwen van de relatie tussen ouders en kind. Dit bewustzijn helpt iedere ouders en kind vooruit!
 • Ouders en (aanstaande) opvoeder middels training en begeleiding te inspireren in de taak van opvoeders waar zij voor staan, want kinderen grootbrengen in deze tijd, vergt tijd, energie, echter en kan soms ook zwaar voelen. Tegelijkertijd is het een periode waar je als ouders in mee kan groeien en een groot geschenk is; een bijzondere periode in het leven.   

Lees meer over mij →

Contact

Telefoonnummer: 06 39466927

Web: geboorteverhaal.nl

logo geboorteverhaal